(+84) 789 75 77 88

info@gawnpindustrial.vn

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình 2

Nhà xưởng xây sẵn cho thuê

Đặt lịch hẹn
tham quan dự án ngay!

Đăng ký