(+84) 789 75 77 88

info@gawnpindustrial.vn

Trung tâm Công nghiệp GNP Nam Đình Vũ

Tích hợp Nhà xưởng & Nhà kho

Đặt lịch hẹn
tham quan dự án ngay!

Đăng ký