(+84) 789 75 77 88

info@gawnpindustrial.vn

You invest. We do best.

Đặt mục tiêu từng bước trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, mang đến sản phẩm Nhà xưởng xây sẵn, Kho/Xưởng xây theo yêu cầu, Nhà kho hậu cần với chất lượng vượt trội.

Chính sách bảo mật

×