(+84) 789 75 77 88

info@gawnpindustrial.vn

Đơn giản hóa quy trình đầu tư vào Việt Nam

Đặt mục tiêu từng bước trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, mang đến sản phẩm Nhà xưởng xây sẵn, Kho/Xưởng xây theo yêu cầu, Nhà kho hậu cần với chất lượng vượt trội

Điều khoản thương mại

×