(+84) 789 75 77 88

info@gawnpindustrial.vn

You invest. We do best.

Đặt mục tiêu từng bước trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, mang đến sản phẩm Nhà xưởng xây sẵn, Kho/Xưởng xây theo yêu cầu, Nhà kho hậu cần với chất lượng vượt trội.

Trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu trên thị trường, đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp Việt Nam.

Hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ sắp tới của bất động sản công nghiệp Việt Nam, giúp cho việc đầu tư vào Việt Nam dễ dàng nhất có thể, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Liên hệ ngay để được biết thêm
thông tin chi tiết và báo giá

Liên hệ ngay