Nhiệt tâm. Tín nhiệm. Luôn đổi mới

Hợp tác đầu tư từ Gaw Capital Partners, Quỹ đầu tư bất động sản toàn cầu và NP Capital Partners, nhà đầu tư và quản lý bất động sản nhiều kinh nghiệm, là đối tác đáng tin cậy của nhiều đối tác quốc tế tầm cỡ tại Việt Nam.

Nhiệt tâm. Tín nhiệm. Luôn đổi mới

Nhiệt tâm. Tín nhiệm. Luôn đổi mới

Hợp tác đầu tư từ Gaw Capital Partners, Quỹ đầu tư bất động sản toàn cầu và NP Capital Partners, nhà đầu tư và quản lý bất động sản nhiều kinh nghiệm, là đối tác đáng tin cậy của nhiều đối tác quốc tế tầm cỡ tại Việt Nam.

Chi tiết

Mô hình kinh doanh

Liên hệ