Đặt mục tiêu từng bước trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, mang đến sản phẩm Nhà xưởng xây sẵn, Kho/Xưởng xây theo yêu cầu, Nhà kho hậu cần với chất lượng vượt trội

Điều khoản thương mại

Giá thuê cạnh tranh

Thời gian thuê miễn phí

Thời gian sửa chữa, cải tạo miễn phí

Miễn phí phí quản lý

Điều khoản thanh toán linh hoạt

Điều khoản thuê linh động

×